Pelletsläget just nu!

Det rådande omvärldsläget har resulterat i att orderingången ökat kraftigt på kort tid och vår produktions- och leveranskapacitet räcker helt enkelt inte till. Därför har vi infört leveransbesgränsningar.

 

Läs mer

Aktuellt

Maria Gretzer tipsar

- I hästtransporten tycker jag Stallpellets är helt outstanding, lätt att ta med och en säck räcker till två spiltor, säger Maria Gretzer. Vi brukar ha det med på tävling. Är det extremt blött där vi stallar upp använder vi Stallpellets för att suga upp värsta vätan och bilda en madrass i botten. Det är lätt att ta med och ha som reserv!

Se film här

Pelletskaminen kapar elnotan

Villaägare har drabbats hårt av de skyhöga elpriserna i vinter. Men det går att ersätta en hel del el med en pelletskamin. Mest energi går åt till uppvärmning och varmvatten.

Hela 80 procent av energin i en villa går till uppvärmning och varmvatten, 60 procent till värme och 20 procent varmvatten, resterande energi till hushållsel.

Med en pelletskamin får du hållbar energi med låga utsläpp och lite extra trivsel.

Läs mer om fördelar med pelletskaminer på Pelletsförbundet.

Återvunnen pelletssäck har grå insida

Vi minskar klimatavtrycket!

SCA Pellets övergår till 35 procent återvunnen plast i småsäckar för värmepellets. Därmed minskas användningen av ny plast med runt 60 ton varje år.

– Nu har vi ett delvis återvunnet material som fungerar i våra säckningsanläggningar för värmepellets, säger Per-Arne Persson, fabrikschef på SCA Bionorr i Härnösand. Det innebär att vi minskar vår förbrukning av ny plast med nästan 60 ton årligen och därmed minskar också vår klimatpåverkan.

SCAs djurströ Stallpellets säckas sedan flera år tillbaka i en belagd papperssäck som endast innehåller 27 procent plast.


Fördelar med återvunnen plast:

  • Plast som återvinns medför besparing av olja.
  • Att använda återvunnen plast som råvara i stället för nytt material minskar koldioxidutsläppen med 37 procent.
  • Materialåtervinning till nya råvaror är en av de mest effektiva åtgärderna för att minska både klimatpåverkan och energianvändningen.


Publicerad 2021-11-24

Stallpelletskunder bidrar till restaurering av våtmark

Genom att köpa SCA Stallpellets har du bidragit till åtgärder som är positiva för den biologiska mångfalden i skog och mark!

SCAs Stallpellets bär Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval och som en del av märkningen görs en årlig fondavsättning, baserad på mängden Stallpellets som har sålts. Medlen i fonden nyttjas till miljöförbättrande åtgärder, framför allt att förbättra den biologiska mångfalden i skog och mark.

Du som köper Stallpellets har tillsammans med SCA Skog och BirdLife Medelpad bidragit till restaureringen av Stentjärnsmyren.

Bild: Storskrake. Foto Leif Strandberg

Läs mer om projektet på sca.com

Så tillverkar vi pellets

Läs mer om SCA Pellets och hur vi tillverkar den på ett klimatsmart sätt.

Vårt hållbarhetsarbete

Vi tar till vara hela trädet efter avverkning. Inga träd avverkas endast för pelletstillverkning.

En fossilfri värld

SCA producerar och säljer förnybara produkter som kan ersätta fossilbaserade alternativ och därigenom bidra till att minska den globala uppvärmningen.

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen