Om SCA Pellets

Träpellets är miljövänlig, förnybar energi som tillverkas av sågspån och kutter. När spånet torkas och pressas till pellets får man ett bränsle med högt energivärde och jämn fukthalt. Träpellets kan eldas i både kaminer, villabrännare och stora värmverk.

Läs mer

 

Energirik pellets av biprodukt från skogsindustrin

Råvaran till vår pellets kommer från SCAs egna och andras kontrollerade skogar. Ingen skog avverkas endast för pelletstillverkning utan pelletsråvaran är en biprodukt från våra skogsindustrier, sågspån från sågverken i närområdet. 

Genom att ta vara på alla delar av trädet nyttjar vi trädets fulla potential. Barken blir energi på sågverket och hos våra kunder. Timmerstocken blir långlivade sågade trävaror, flisen blir massa och sågspånet, en restprodukt från sågverket, går till pelletsproduktion.

Pelletsproduktionen sker i Norrland - till stor del med hållbar energi. Spåntorken på pelletsfabriken i Härnösand drivs med bioenergi - fint spån som sållats bort mellan lagring och leverans. Dessutom levereras restvärme till fjärrvärmenätet i Härnösand. Vid pelletstillverkningen i Luleå används en del av det lokala energiöverskottet från SSAB i torkningsprocessen. 

Vi har mer än 30 års erfarenhet av pelletstillverkning och vet vad som krävs för att göra en energirik pellets med hög och jämn kvalitet. 
 

För dig som bryr dig om skogen och vår miljö

Råvaruflödet är noggrant kontrollerat, från skog till såg och färdig pellets. SCAs skogar sköts ansvarsfullt och långsiktigt med målet att vi ska ha minst lika mycket virke, biologisk mångfald och naturupplevelser i framtiden som vi har i dag. Våra pelletsprodukter innehåller bara spån som har ett känt och acceptabelt ursprung.

För varje träd som avverkas på SCAs mark planteras minst två nya.

Så tillverkar vi pellets

Läs mer om SCA Pellets och hur vi tillverkar den med hjälp av en stor del hållbar energi.

 

Vårt hållbarhetsarbete

Vi tar till vara hela trädet efter avverkning. Inga träd avverkas endast för pelletstillverkning.

 

 

En fossilfri värld

SCA producerar och säljer förnybara produkter som kan ersätta fossilbaserade alternativ och därigenom bidra till att minska den globala uppvärmningen.

 

 

 

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen

Gå med i vår kundklubb, tjäna bonuspoäng och få rabatt på kommande köp. Mer om kundklubben