Om SCA Pellets

Träpellets är miljövänlig, förnybar energi som tillverkas av sågspån och kutter. När spånet torkas och pressas till pellets får man ett bränsle med högt energivärde och jämn fukthalt. Träpellets kan eldas i både kaminer, villabrännare och stora värmverk.

Läs mer

 

Klimatsmart pellets

Vår produktion sker nästan uteslutande med hållbar energi. Spåntorken på BioNorr drivs med bioenergi - fint spån som sållats bort mellan lagring och leverans. Elen som används kommer delvis från vindkraft, alstrad på SCAs egen skogsmark.

Dessutom levereras restvärme till fjärrvärmenätet i Härnösand. Vid pelletstillverkningen i Luleå används en del av det lokala energiöverskottet från SSAB i torkningsprocessen. Därför säger vi att SCAs pellets inte bara är klimatneutral, den är klimatsmart också. Råvaran till SCAs pellets kommer från SCAs egna skogar och andra kontrollerade skogar i Norrland. Ingen skog avverkas enbart för pelletstillverkning. Pellets tillverkas av biprodukter från våra skogsindustrier, det vill säga sågspån från sågverk i pelletsfabrikernas närområden.

För dig som bryr dig om skogen och vår miljö

Råvaruflödet är noggrant kontrollerat, från skog till såg och färdig pellets. SCAs skogar sköts ansvarsfullt och långsiktigt med målet att vi ska ha minst lika mycket virke, biologisk mångfald och naturupplevelser i framtiden som vi har i dag. Våra pelletsprodukter innehåller bara spån som har ett känt och acceptabelt ursprung.

Så tillverkar vi pellets

Läs mer om SCA Pellets och hur vi tillverkar den på ett klimatsmart sätt.

 

Vårt hållbarhetsarbete

Vi tar till vara hela trädet efter avverkning. Inga träd avverkas endast för pelletstillverkning.

 

 

En fossilfri värld

SCA producerar och säljer förnybara produkter som kan ersätta fossilbaserade alternativ och därigenom bidra till att minska den globala uppvärmningen.

 

 

 

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen